Problemy zakwaszenia gleb polskich

Problemy zakwaszenia gleb polskich

Sekretarz stanu Lech Antoni Kołakowski spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Podczas spotkania omawiano problemy zakwaszenia gleb polskich. Poruszano na nim kwestie dotyczące wapnowania gleb w Polsce na tle programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Program ten został uruchomiony w 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego przedstawili również propozycje rozwiązań dotyczących wapnowania gleb. Rozwiązania te zostały ujęte w  przygotowanym przez nich raporcie pn.: „Krajowy raport o stanie gruntów rolnych w  Polsce: zakwaszenie gleb oraz ich regeneracja poprzez wapnowanie – stan obecny i  propozycje systemowych rozwiązań”.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł