„Potato Poland 2022” i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka

„Potato Poland 2022” i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka

W dniach 19-21 sierpnia na terenie wsi Zamarte położonej w województwie kujawsko-pomorskim, odbyły się Międzynarodowe Targi „Potato Poland 2022” i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka.

W uroczystości udział wziął Lech Antoni Kołakowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Janusz Niedziela – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Marek Zimnicki, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego w Bydgoszczy oraz Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji.

Podczas wydarzenia odbyła się debata –„Ziemniak na piątkę”, w której omówione zostały takie tematy, jak „Inicjatywa Trójmorza„, „Biznes ziemniaczany„, „Cyberagrotechnika„, „Neutralność klimatyczna” czy zagadnienia związane z uprawą i hodowlą odmian ziemniaka.

Prelegentem panelu pn. „Cyberagrotechnika”, był Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR, który przybliżył zgromadzonym zagadnienie dotyczące Paszportyzacji polskiej żywności. Balcerowicz podkreślił, że celem projektu jest dostarczenie sektorowi rolno-spożywczemu narzędzia do udokumentowania przebiegu produkcji żywności, co przyczyni się do wsparcia zrównoważonego rozwoju branży oraz poprawy wizerunku marki rodzimych produktów żywnościowych. Dyrektor Balcerowicz przedstawił również korzyści i szanse, jakie daje paszportyzacja żywności rolnikom, dystrybutorom oraz konsumentom, będącym ostatnim ogniwem łańcucha żywnościowego.

Zorganizowane targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Na gości czekały liczne atrakcje np. zajęcia w strefie edukacji, wymiana informacji z ekspertami z branży rolniczej, pokazy maszyn na placu manewrowym czy stoiska branżowe i występy artystyczne.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł