Pokrycie strat z powodu suszy dla producentów bydła mięsnego

Pokrycie strat z powodu suszy dla producentów bydła mięsnego

W związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli sie producenci żywca wołowego z powodu suszy, w nawiązaniu do działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poniżej publikujemy komunikat Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Susza w sposób szczególny uderzyła w producentów żywca wołowego wywołując niedobór pasz gospodarskich niezbędnych do prowadzenia produkcji. Wielu producentów obawiało się że,metoda liczenia strat powoduje, że spełnienie wymogu 30% strat uprawniającego do otrzymania pomocy suszowej było w praktyce niemożliwe.
Niezmiernie cieszą nas, działania podjęte przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, które spowodowały, że producenci żywca wołowego otrzymają wypłatę rekompensat jeśli straty w ich produkcji roślinnej przekroczyły 30%
Jednocześnie przypominamy, że obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy klęskowej, prowadzony przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wszystkich, którzy do tej pory nie złożyli wniosków, zachęcamy do korzystania z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w których pracownicy posiadają kompleksową wiedzę, dotyczącą tego co producenci żywca wołowego powinni zaznaczyć na wniosku, aby uzyskać przysługujące im wsparcie.
Uważamy także, że warto podkreślić, że w przypadku gdy szkody wnikające z protokołów suszowych  wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej, rolnicy otrzymają wsparcie w ramach formuły pomocy de minimis.

Zarząd PZPBM