Podatek akcyzowy na 2019 rok

Podatek akcyzowy na 2019 rok

Na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększa się limit do 100 l od 1 ha użytków rolnych i wprowadza się dodatkowy limit dla producentów bydła. Stanowi on iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Od 2 stycznia 2019 r. producenci bydła mogą składać wnioski do biur powiatowych ARiMR
o wyliczenie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim. Wzór wniosku będzie dostępny na stronach ARiMR od 2 stycznia 2019 roku.

Źródło: AR i MR

Udostępnij artykuł