Planowane zmiany dotyczące szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Planowane zmiany dotyczące szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenia takie są obowiązkowe dla osób stosujących środki ochrony roślin, zajmujących się obrotem tymi preparatami, a także dla doradców świadczących usługi w obszarze ochrony roślin.


Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana zasad prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie pandemii COVID-19.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Projekt ww. rozporządzenia jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340553

Źródło: PIORiN

Udostępnij artykuł