Pierwszy przypadek ASF w Wielkopolsce

Pierwszy przypadek ASF w Wielkopolsce

 4 grudnia 2019 r. potwierdzono pierwszy, pozytywny przypadek wirusa ASF u dzika spod miejscowości Kębłowo, powiat wolsztyński. W dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 8 rano odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez Pana Łukasza Mikołajczyka – Wojewodę Wielkopolskiego. Ustalono, że teren powiatu wolsztyńskiego zostanie ogrodzony płotem. Kontynuowana będzie budowa płotu wzdłuż granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Cały czas trwają poszukiwania padniętych dzików. Przypominamy, że po ustalonym przez Komisję Europejską rozszerzeniu stref obowiązywać będą stosowne dla każdej strefy ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt. Apelujemy również do rolników o możliwie jak największe ograniczenie przemieszczania zwierząt. Proces transportu jest jednym z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Wielkopolska Izba Rolnicza z determinacją wskazuje na konieczność prowadzenia i intensyfikacji następujących działań:

  • Bezwzględne stosowanie zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach rolnych, nawet tych które utrzymują niewielkie ilości trzody chlewnej na własne potrzeby, przez rolników oraz osoby związane z rolnictwem, np. służby kontrolujące czy odwiedzające wiele gospodarstw rolnych w krótkim okresie czasu, a także przez myśliwych. Prosimy również o zwrócenie uwagi na psy przebywające w gospodarstwach rolnych, tak aby nie mogły ich opuszczać. Poniżej zamieszczamy link do strony Głównego Inspektora Weterynarii, na której znajdziecie Państwo listy kontrolne, które mogą być pomocne przy sprawdzeniu, czy Wasze gospodarstwo spełnia wymogi bioasekuracji. Jest to ważne ponieważ niespełnienie tych warunków grozi utratą odszkodowania w przypadku likwidacji stada z powodu ASF.
    [ www.wetgiw.gov.pl/publikacje/listy-kontrolne-spiwet ]
  • Wprowadzenie zakazu wstępu do lasów leżących w strefach ochronnych, poza określonymi wyjątkami.
  • Ogradzanie terenów dokoła wykrytych przypadków ASF w miarę możliwości po liniach ciągów komunikacyjnych.
  • Depopulację dzików, w pierwszej kolejności w okolicy znalezienia wirusa oraz na terenie całego kraju.
  • Poszukiwanie i usuwanie padniętych dzików.
  • Wzmocnienie służb weterynaryjnych w celu lepszej współpracy z rolnikami i myśliwymi w zakresie edukacji i kontroli zasad bioasekuracji.
  • Wzmożona ochrona polowań bioasekuracyjnych przez służby mundurowe oraz zdecydowane działania wprowadzające kary dla organizacji ekologicznych zakłócających polowania.

Zwracamy się również z apelem do podmiotów skupujących o niewykorzystywanie i tak trudnej sytuacji, w której znaleźli się wielkopolscy rolnicy, i nie zaniżanie cen zakupu warchlaków czy tuczników ze stref ochronnych. Wszyscy jako społeczeństwo musimy być teraz solidarni z producentami żywca wieprzowego. Jest to sektor o strategicznym znaczeniu dla rolnictwa, z którego żyje wiele rodzin w Wielkopolsce.

Źródło: WIR

Udostępnij artykuł