Pierwsze ognisko grypy ptaków u drobiu w Polsce

Pierwsze ognisko grypy ptaków u drobiu w Polsce

W związku z potwierdzoną 25 listopada 2020 roku przez Głównego Lekarza Weterynarii informacją o wystąpieniu w dniu 24 listopada 2020 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie kur niosek w powiecie wolsztyńskim, w województwie Wielkopolskim, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zwraca się po raz kolejny z apelem do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmocnienie stosowanych środków bioasekuracji na swoich fermach. Od stosowania wysokich standardów hodowli ptactwa zależy ochrona gospodarstw przed wniknięciem wirusa H5N8. Podstawowe zalecenia dotyczące bioasekuracji zostały ujęte w ulotce wydanej przez Izbę.
Wirus grypy ptaków typu H5N8 wystąpił w Polsce na przełomie 2016/2017 roku, kiedy to wykryto sześćdziesiąt pięć ognisk u drobiu oraz sześćdziesiąt osiem przypadków u dzikiego ptactwa. Doświadczenia z tamtego okresu pozwoliły zrewidować i zaakcentować pewne elementy procedur z zakresu bioasekuracji, które są najskuteczniejsze do zapobiegania wystąpienia choroby. Pokazał to mijający sezon 2019/2020, w trakcie którego polscy hodowcy i producenci drobiu również musieli zmierzyć się z tym zagrożeniem w hodowlach. Jednak doświadczenie i dyscyplina pozwoliły zatrzymać rozprzestrzeniającą się chorobę, dzięki czemu odnotowaliśmy dwa razy mniej ognisk niż trzy lata wcześniej. Dlatego też KRD-IG zwraca się z apelem do wszystkich hodowców i producentów drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie wzmocnionych zasad bioasekuracji na swoich fermach. Należy również pamiętać, że utrzymanie drobiu w zamknięciu zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, jednak nie eliminuje zagrożenia całkowicie.
Do najważniejszych czynności zapobiegawczych należy:
• zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
• zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
• karmienie i pojenie drobiu wyłącznie wewnątrz budynków inwentarskich;
• stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu;
• stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
KRD-IG zaleca również małym hodowcom drobiu trzymanie ptaków w zamkniętych budynkach i nie wypuszczanie ich na zewnątrz, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z wirusem.
KRD-IG przypomina jednocześnie, że podtyp H5N8 wirusa grypy ptaków nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Ścisłe przestrzeganie zasad higieny przez osoby pracujące na fermach – szczególnie po kontakcie z ptakami, zwłaszcza dzikimi – jest również podstawową czynnością, która minimalizuje ryzyko przeniesienia wirusa z człowieka na drób.
Jednocześnie KRD-IG przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym grypy ptaków.
Należy skontaktować się natychmiast z powiatowym lekarzem weterynarii, jeżeli:

• Znaleźliśmy miejsce, w którym są padłe dzikie ptaki.
• Zauważyliśmy jakiekolwiek możliwe objawy choroby u drobiu (np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka, spadek produkcyjności, zwiększona śmiertelność).


Źródło: KRD

Udostępnij artykuł