Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Rozpoczął się zorganizowany z inicjatywy Prezydenta cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Będzie to także okazja do wspólnej dyskusji z samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi i możliwość dialogu o sprawach polskiego rolnictwa. Koordynatorem całego cyklu wydarzeń z ramienia Prezydenta jest minister Halina Szymańska, Szef KPRP, która  14 marca zainaugurowała spotkanie w Sielinku w województwie wielkopolskim. 

„Jest dla mnie wielką satysfakcją, że pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to oferta bardzo różnorodna, obejmująca inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. Bardzo liczę na to, że dzięki tej inicjatywie decyzje władz samorządowych będą się opierały na jak najlepszej znajomości oferowanych programów, a środki przeznaczane na wszystkie te cele będą łatwiej trafiały do lokalnych społeczności” – podkreślił Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników konferencji. 

 Minister Halina Szymańska, inaugurując cykl,  przekonywała, że celem przedsięwzięcia jest prezentacja prezydenckiej i rządowej oferty dla mieszkańców obszarów wiejskich.

 – Przez wiele lat tereny wiejskie były obszarem regresu. Likwidowano kolejne linie autobusowe, kolejowe, zamykano przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady pracy zajmujące się przetwórstwem żywności – teraz następuje czas odbudowy. Ponieważ jest to proces, który nie jest skoncentrowany w jednym ministerstwie, postanowiliśmy przedstawić to łącznie – podkreśliła pani minister. 

Jak wyjaśniła, prezentowane inicjatywy „to bardzo obszerny katalog, który obejmuje różne dziedziny – od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową”.

Uczestnikom konferencji przybliżane są m.in. inicjatywy prezydenckie, tj. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

Programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi przedstawiają ponadto, także podczas indywidualnych spotkań z samorządowcami, przedstawiciele zaangażowanych w przedsięwzięcie ministerstw.

– Prezentujemy dzisiaj ponad 100 programów, które są rozproszone w różnych ministerstwach. O skali tych działań świadczą budżety poszczególnych programów: 6 mld zł i ponad 30 mld w przyszłym na drogi samorządowe. Ponad pół miliarda złotych rocznie na wodociągi i kanalizację. Kolejne pół miliarda co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie ponad 3,5 mld złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i 160 milionów rocznie na nowe miejsca w żłobkach. Ta łączna oferta, według szacunkowych danych które podały nam ministerstwa, to są 24 mld złotych w tym roku i 48 milionów w przyszłym roku – to potężne środki kierowane do obszarów wiejskich – akcentowała Halina Szymańska.

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach cyklu konferencji zaplanowano organizację w sumie siedmiu wydarzeń w pięciu województwach.

Terminy i miejsca Konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Miejsce Adres Termin
ODR Wielkopolskie Sielinko ul. Parkowa 2 64-330 Opalenica 14.03.2019 r.  15.03.2019 r.
ODR Warmińsko-mazurskie ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn 20.03.2019 r. 21.03.2019 r.
ODR Zachodniopomorskie  Barzkowice 2
73-134 Barzkowice
27.03.2019 r.
ODR Kujawsko-pomorskie ul. Parkowa 1, Przysiek Zławieś Wielka 87-134 03.04.2019 r.
ODR Lubuskie Kalsk 91 66-100 Sulechów 09.04.2019 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij artykuł