Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi w 2020 roku

Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi w 2020 roku

W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2020 roku na terenie całego kraju. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając codzienny trud i ciężką pracę rolników, pragnie włączyć się w to ważne dla mieszkańców polskich wsi święto i razem z nimi dziękować za tegoroczne zbiory.

W stulecie Bitwy Warszawskiej, wielkiego polskiego zwycięstwa, Prezydent RP pragnie też uhonorować polskich chłopów, którzy ofiarnie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. 


Prezydent składa hołd polskim gospodarzom – żołnierzom Armii Ochotniczej 1920 roku oraz Premierowi Rządu Obrony Narodowej Wincentemu Witosowi, który w swej „Odezwie do Braci Włościan” wezwał mieszkańców wsi, by ratowali Ojczyznę od niewoli i hańby.

Kancelaria Prezydenta RP zaprasza wszystkich organizatorów uroczystości dożynkowych w całym kraju  do włączenia się w Dożynki 2020 pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Informacje o organizowanych przez Państwa obchodach prosimy przekazywać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Nazwy miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone mapie patronatów narodowych, na stronie internetowej www.prezydent.pl

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do uczestników tegorocznych uroczystości dożynkowych list>>, który mogą Państwo pobrać i odczytać podczas dożynek odbywających się w Państwa miejscowościach.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij artykuł