Paszportyzacja polskiej żywności

Paszportyzacja polskiej żywności

Zapraszamy producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję i przetwórstwo żywności do udziału w konkursie pn. „System do śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka”.

Celem nieograniczonego jednoetapowego konkursu jest wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego ziemniaka i wdrożenie tego rozwiązania u pięciu Uczestników pilotażu, który jest realizowany w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne, i jak najbardziej automatyczne, gromadzenie zdarzeń i przekazywanie tych informacji do systemu centralnego.

Termin składania rozwiązań mija 14 września 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/502,Informacja-o-konkursie-nieograniczonym-jednoetapowym.html

Pełna dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod linkiem:

https://nask.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/362640/system-dla-sledzenia-zdarzen-w-produkcji-ziemniaka

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorca Pilotażu w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadzorowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł