Paliwo rolnicze – sprawdź kody na fakturze

Paliwo rolnicze – sprawdź kody na fakturze

W 2019 roku obowiązują nowe stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolniczej można składać od 1 do 28 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia.

W ciągu roku gospodarstwa rolne mogą dwukrotnie składać wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego.  

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przypada od 1 do 28 lutego 2019 roku. Wówczas można starać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystanie do produkcji rolniczej od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku. 

W drugim terminie składania wniosków – czyli od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku – rolnicy mogą uzyskać zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane w okresie 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.

Podstawowa stawka dopłat do paliwa rolniczego będzie opierała się na powierzchni użytków rolnych uprawianych przez rolnika. Nie ma tu znaczenia czy dany areał należy do gospodarza czy jest on dzierżawiony. Wpływ na wielkość dopłaty ma również limit rocznego zużycia paliwa określony w ustawie, stawki zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej określanej przez rząd w rozporządzeniu oraz faktycznego zużycia paliwa rolniczego w danym gospodarstwie. 

W 2019 roku stawka dopłat do paliwa rolniczego będzie wynosić 100 złotych do każdego 1 ha użytków rolnych.

Od nowego roku na dodatkowy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą mogły ubiegać się gospodarstwa rolne utrzymujące bydło i to zarówno krowy mleczne, jak i bydło opasowe. 

Wartość zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane w produkcji mleka lub opasów będzie wyliczana jakość iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej przez rząd, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła, którą utrzymywał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Należy zwrócić uwagę, że liczba bydła będzie określana na podstawie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła. W praktyce oznacza to, że inna będzie dopłata do paliwa rolniczego do krowy, inna do jałówki, a jeszcze inna do cieląt. Od tego roku obowiązuje również nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Zgodnie z nowym wzorem we wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego rolnik musi:

– wpisać do kogo jest składany wniosek, czyli wójta, burmistrza czy prezydenta – np. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec;  

– podać swoje dane osobowe oraz adres zamieszkania;

– wpisać ile hektarów jest jego własnością oraz ile gruntów jest jego współwłasnością;

-oświadczyć jaka była średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które posiadał w poprzednim roku 

-podać liczbę załączników oraz je nazwać, czyli np. kopia umowy dzierżawy – 2 szt.,  zaświadczenie o DJP bydła z ARiMR – 1 szt., kopie faktur VAT potwierdzających zakup paliwa do celów rolniczych – 12 szt. 

W przypadku faktur od tego roku zaczynają się jednak schody.            W myśl przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami nie są uwzględniane przy składaniu wniosku w urzędach gmin. Mówi o tym szczegółowo Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U z 2018 r. poz. 2244). Ogranicza ona możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego oznaczonego na fakturach następującymi kodami:

 • CN 2710 19 41
 • CN 2710 19 42
 • CN 2710 19 49
 • CN 2710 20 11
 • CN 2710 20 12
 • CN 2710 20 13
 • CN 2710 20 14
 • CN 2710 20 15
 • CN 2710 20 16
 • CN 2710 20 17
 • CN 2710 20 18
 • CN 2710 20 19

Rolniku zwróć uwagę jakie paliwo kupujesz. Paliwo ON oznaczone kodem uwzględnionym w ustawowych wyłączeniach, nie uprawni Ciebie do otrzymania zwrotu.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł