Otwarte konsultacje publiczne

Otwarte konsultacje publiczne

 Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje publiczne w sprawie planu działania Unii Europejskiej „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby – budowanie zdrowszej planety dla zdrowszego społeczeństwa” (Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Plant for Healthier People”).

Główny filar Europejskiego Zielonego Ładu – ambicja „zero zniszczeń” będzie opierać się na inicjatywach w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, różnorodności biologicznej i klimatu.

Komisja Europejska opublikowała także tzw. „mapę drogową” dla tego przedsięwzięcia, w której przedstawiono plany Unii Europejskiej zmierzające do zerowego poziomu zanieczyszczenia, m.in. poprzez lepsze zapobieganie zanieczyszczeniom, ich remediację, monitorowanie i sprawozdawczość w tym zakresie. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-PlanTowards-a-Zero-PollutioUdział n-ambition-for-water-and-soil

Udział w konsultacjach publicznych możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-PlanTowards-a-Zero-PollutioUdzia%C5%82%20n-ambition-for-water-and-soil/public-consultation

Źródło: KE

Udostępnij artykuł