Orientation Day 2019

Orientation Day 2019

Studia wymienne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaczęło 135 studentów z 21 krajów świata!

30 września 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne ‘Orientation Day 2019’ dla osób rozpoczynających studia w SGGW w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, PAX oraz umów bilateralnych. Studentów powitał zespół Biura Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie, na którym przedstawiono Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przekazano istotne informacje dotyczące pobytu, zakwaterowania i studiów w Uczelni, prowadziły Małgorzata Kotlicka i Małgorzata Szczęsna, koordynatorzy programu Erasmus+. Działania  studenckiego stowarzyszenia ESN (Erasmus Student Network) i form świadczonej pomocy dla studentów zagranicznych przedstawiła przewodnicząca ESN SGGW Małgorzata Połomska.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 do SGGW przyjechało 135 osób reprezentujących 21 krajów. Z krajów europejskich studenci pochodzili z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch. Z krajów partnerskich (poza UE) studenci pochodzili z Kazachstanu, Korei Południowej, Meksyku i Tajwanu.

W pierwszym tygodniu semestru zimowego studenci uczestniczą w całodniowych warsztatach międzykulturowo-integracyjnych, mających na celu włączenie ich w życie Uczelni i społeczności akademickiej oraz udzielenie pomocy, niezbędnej przy przenoszeniu się z jednej kultury do drugiej.

Serdecznie witamy naszych nowych studentów i życzymy im powodzenia!

Źródło: SGGW

Udostępnij artykuł