Okolicznościowy Znaczek Pocztowy z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”

Okolicznościowy Znaczek Pocztowy z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”

Poczta Polska z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w dniu 12 maja br. wprowadzi do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z wnioskodawcą – Instytutem Pamięci Narodowej oraz z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Na znaczku przedstawiono wpisany w kształt Polski – bochen chleba (symboliczne przedstawienie fundamentalnego znaczenia rolników dla kraju i porównanie do chleba powszedniego), w tle – barwy narodowe, wzdłuż górnej krawędzi umieszczono napis: 40. rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Nakład: 2 000 000 szt.

Na kopercie FDC umieszczono fotografię przedstawiającą członków i sympatyków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przez budynkiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu rejestracji związku, tj. 12.05.1981 r. W datowniku wykorzystano grafikę oficjalnego znaku obchodów.

https://www.poczta-polska.pl/sklep/kolekcje-filtelistyczne/nowosci/

Źródło: Solidarność RI

Udostępnij artykuł