Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył 29 września  w Galii XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uroczystość odbywała się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi W wydarzeniu uczestniczyła również prezes KRUS Aleksandra Hadzik.

–  Z wielką radością uczestniczę w dzisiejszym uroczystym finale tego konkursu. Jak  wiemy zawód rolnika to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie i dlatego tak ważne jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom pracy w gospodarstwie rolnym. Służy temu wiele inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, z uwagi na swoją kilkunastoletnią tradycję oraz ogólnokrajowy zasięg ma w tych działaniach szczególną rolę –  powiedział minister Grzegorz Puda.

Laureaci Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Podczas uroczystości szesnastu laureatów wojewódzkich eliminacji konkursu otrzymało nagrody. Główna z nich to ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS. Nagrodę te otrzymali państwo Małgorzata i Marek Borkowscy z województwa warmińsko-mazurskiego. Gospodarstwo państwa Brodowskich zostało uznane w tym roku za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce.

Honorowy Patronat

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik podziękowała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za sprawowanie Patronatu Honorowego nad konkursem w roku trzydziestolecia powołania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie za współpracę ministerstwa w przeprowadzeniu konkursu oraz wszystkim współorganizatorom, patronom i fundatorom nagród.

– Największe gratulacje i wyrazy uznania należą się jednak wszystkim rolnikom biorącym udział w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dziękuję Państwu za poddanie się profesjonalnej ocenie komisji konkursowych oraz za efektywne i nierzadko nowatorskie wdrażanie zasad ochrony życia i zdrowia w swoich gospodarstwach rolnych, a także za wysiłek włożony w  przygotowanie gospodarstw do udziału w Konkursie – podkreśliła prezes Hadzik.

Uczestnicy i organizatorzy

W XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne udział wzięło 906 gospodarstw indywidulanych. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 21 000 gospodarstw.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł