Od 1 stycznia 2021 r. wyższe kary za nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych

Od 1 stycznia 2021 r. wyższe kary za nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych

Obwieszczenie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało podpisane 6 października, a zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r.
Minister infrastruktury, działając na podstawie ustawy prawo wodne, ustalił następującą wysokość maksymalnych stawek opłaty:

  • 2 192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej “ustawą”, lub z planem nawożenia azotem;
  • 3 288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy;
  • 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak;
  • 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” określa m.in:

  • rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
  • wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,
  • dozwolone okresy nawożenia,
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami dawki i sposoby nawożenia azotem,
  • sposób dokumentowania realizacji programu nawożenia.

Źródło: agrarlex.pl

Udostępnij artykuł