O sytuacji w polski rolnictwie z ministrami rolnictwa

O sytuacji w polski rolnictwie z ministrami rolnictwa

Z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło 30 stycznia  się spotkanie z obecnym i byłymi ministrami rolnictwa i rozwoju wsi.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie a tematami wiodącymi były między innymi: konieczność organizowania się i przyszłość grup producenckich, w tym spółdzielni rolniczych, potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą, wspieranie urynkowienia produkcji rolniczej również z małych gospodarstw poprzez sprzedaż bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny.

Mówiono także o podjętych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi działaniach na rzecz utworzenia profesjonalnej giełdy artykułów spożywczych.

Byli ministrowie rolnictwa, mający wielką i unikalną wiedzę na temat strategicznych uwarunkowań rolnictwa, wyrazili wsparcie dla ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, życząc mu sukcesów w rozwiązywaniu bieżących problemów i w walce o pozycję polskiego rolnictwa w coraz trudniejszym, globalizującym się świecie.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł