O Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

O  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w listopadzie br. zorganizował cykl 16 spotkań wojewódzkich obejmujących briefingi prasowe i seminaria. Celem spotkań było podsumowanie realizacji Podprogramu 2017, planowana realizacja Podprogramu 2018 oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji jednostkom realizującym POPŻ w temacie m.in. doświadczeń i dobrych praktyk w POPŻ oraz działań w przyszłych Podprogramach.

W spotkaniach uczestniczyło około 800 osób w całej Polsce z różnych instytucji zaangażowanych w realizację programu (m.in. MRPiPS, KOWR, organizacje partnerskie ogólnopolskie, regionalne i lokalne, ośrodki pomocy społecznej) oraz media lokalne. Zorganizowane seminaria stanowiły swojego rodzaju fora dyskusyjne do wymiany m.in. doświadczeń i dobrych praktyk w ramach realizacji programu, , pojawiających się problemów i sposobów ich rozwiązania (np. występowanie tzw. białych plam) oraz wyzwań w realizacji kolejnego Podprogramu i działań po 2020 roku. Należy również odnotować, że w trakcie spotkań podkreślano ważną rolę KOWR w realizacji POPŻ, w tym m.in. w kontekście podjętych działań, których efektem jest dostarczanie żywności o bardzo dobrej jakości i walorach smakowych.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł