Nowoczesne drogi rolnicze

Nowoczesne drogi rolnicze

Brak dojazdowych dróg rolniczych to wielka bolączka w gospodarstwach, gdy w okresach mokrych grunt staje się nieprzejezdny. Prowizoryczne szlaki dojazdowe są przez użytkowników utwardzane prowizorycznie wszelkimi dostępnymi materiałami, takimi jak gruz budowlany, żużel czy gałęzie, co jest mało skuteczne, szpeci krajobraz i szkodzi środowisku. Brak dróg rolniczych powoduje przyspieszone niszczenie sprzętu, a także generuje wysokie koszty dojazdów, szczególnie w południowej i wschodniej części Polski, gdzie wieloletnie podziały własnościowe działek spowodowały ich znaczne rozdrobnienie.
Państwowy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy pracuje aktualnie nad opracowaniem konstrukcji drogi dojazdowej dostępnej dla każdego rolnika. W założeniu droga taka ma być tania i możliwa do wykonania sprzętem będącym na wyposażeniu przeciętnego gospodarstwa. Do końca PRL stabilizację nawierzchni gruntowych osiągano poprzez dodanie i wymieszanie gruntu sypkiego z cementem, wapnem lub popiołami. Do gruntów spoistych wysadzinowych należało dodać żwiru w celu stworzenia mieszanki optymalnej, co wiązało się z dużymi nakładami i pracochłonnością. Drogi takie powodowały ogromne zapylenie, zabójcze dla pojazdów i szkodliwe dla ludzi, oraz szybko ulegały destrukcji. Wszyscy znamy tzw. żwirówki, po których kluczy się samochodem omijając w tumanach kurzu dziury i wyboje.
Koncepcja Instytutu polega na wykorzystaniu odpowiedniego preparatu wiążącego w celu ustabilizowania gruntu rodzimego. Technologia zmierza do zminimalizowania konieczności głębokiego korytowania i wymiany gruntu, co jest szczególnie kłopotliwe
i kosztowne.
Obecnie na terenie Zakładu doświadczalnego w Instytucie Technologiczno – Przyrodniczym w Falentach trwają intensywne prace laboratoryjne nad recepturami odpowiednich mieszanek i doborem najbardziej efektywnych preparatów wiążących. Prace te prowadzone są przez instytutowe Laboratorium Inżynierii Środowiska. Można już oglądać na terenie Instytutu eksperymentalne odcinki wykonanych w różny sposób dróg. W przygotowaniu znajdują wytyczne budowy dróg, zawierające przykładowe schematy konstrukcyjne oraz opisy różnych technologii wykonania, doboru sprzętu i materiałów. Planowane są także foldery oraz film szkoleniowy.
Źródło: ITP

Udostępnij artykuł