Nowe możliwości dla sołectw i sołtysów

Nowe możliwości dla sołectw i sołtysów

Otrzymaliśmy postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 31 sierpnia 2018r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Sołectwo Nowych Możliwości” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, który z inicjatywy prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego ukonstytuował się w Koninie.

Inicjatywa  zakłada zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Doprowadzi to do lepszego wykorzystania składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia rozwojowe.

Trwa zbiórka podpisów  na rzecz inicjatywy ustawodawczej pn. „Sołectwo Nowych Możliwości”. Jej projekt  przygotowany został przez grupę posłów skupionych wokół Ryszarda Wilczyńskiego, prekursora metody oddolnego budowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego zwanych „odnową wsi”.

Pierwsze 1.000 podpisów było konieczne do zgłoszenia inicjatywy Marszałkowi.

Żeby jednak projekt uzyskał bieg, musimy zebrać 100.000 podpisów. Cała trudność polega na tym, że zebrane podpisy nie mogą być dostarczone później niż 3 miesiące od daty postanowienia Marszałka Sejmu.

Przedstawiony projekt, który w ocenie liderów wsi – realnie, a nie pozornie – daje sołectwom nowe możliwości i wzmacnia je ustrojowo,  uzyskał poparcie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Liczymy na Wasze wsparcie!

Karty z podpisami popierającymi projekt ustawy prosimy sukcesywnie przesyłać na adres:
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Sołectwo Nowych Możliwości”
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Osoba do kontaktu: Grzegorz Siwiński, tel. 797 901 116

Tak ważna inicjatywa wymaga przeprowadzenia kampanii o ogólnopolskim zasięgu, wiąże się to niestety również  z kosztami.
Osoby chcące wesprzeć działania,  mogą dokonywać wpłat na konto:
Bank Pocztowy/o Konin nr 93 1320 1016 7750 1314 2000 0001

Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Udostępnij artykuł