Nowa polityka rolna UE: ochrona dochodów rolników i bezpieczeństwo żywnościowe

Nowa polityka rolna UE: ochrona dochodów rolników i bezpieczeństwo żywnościowe

Opóźnienia w negocjacjach w sprawie  reformy polityki rolnej UE nie wpłyną na dochody rolników. Na grudniowej sesji plenarnej PE omówi projekt płynnego przejścia na nową politykę rolną.

30 czerwca 2020 r. Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada zawarły porozumienie w sprawie zapewnienia rolnikom niezbędnych środków przejściowych do roku 2022. Obecne przepisy dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR) zostaną zastąpione nowymi ramami, ale ze względu na opóźnienia w negocjacjach dotyczących tej polityki potrzebny jest okres przejściowy, który zagwarantuje rolnikom, że nie stracą swoich dochodów i że produkcja rolna w UE będzie zabezpieczona.

Wspólna polityka rolna (WPR)

Rozpoczęta w 1962 r. polityka rolna UE ma na celu poprawę wydajności rolnictwa, promowanie rozwoju obszarów wiejskich, sprostanie wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym, a także zapewnienie rolnikom godziwych dochodów.

Realizacja tych celów odbywa się dzięki:

  • Wsparciu dochodów poprzez płatności bezpośrednie w celu zapewnienia rolnikom stabilizacji dochodów

Te aktualizowane na bieżąco przepisy potrzebują funduszy z wieloletniego budżetu UE. Wydatki na rzecz wspólnej polityki rolnej stanowią około 34,5% budżetu UE na rok 2020.

Stanowisko Parlamentu

Parlament chce, aby nowe przepisy polityki rolnej zapewniały rolnikom przewidywalność, stabilność i ciągłość finansową, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu dotknęła sektor rolno-spożywczy.

Posłowie ustalili niedawno swoje stanowisko w sprawie negocjacji dotyczących reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, która obejmuje wspieranie małych i młodych gospodarstw rolnych oraz rolników w przypadku kryzysu oraz promowanie praktyk przyjaznych dla klimatu.

W ciągu najbliższych dwóch lat Parlament chce przeznaczyć dla rolników, producentów żywności i obszarów wiejskich 8 miliardów euro z pomocy UE na rzecz ożywienia gospodarczego w celu sfinansowania ich odpornej, zrównoważonej i cyfrowej odbudowy.

Źródło: PE

Udostępnij artykuł