Nowa Komisja Europejska

Nowa Komisja Europejska

Po dokonaniu oceny wszystkich kandydatów na komisarzy, posłowie do PE przegłosowali wybór Komisji Ursuli von der Leyen, umożliwiając jej objęcie urzędu 1 grudnia.

Podczas głosowania 27 listopada 461 posłów zagłosowało za wyborem nowej Komisji Europejskiej, 157 zagłosowało przeciwko, a 89 wstrzymało się od głosu.

Prezentując posłom do PE swój zespół oraz program nowej Komisji, Przewodnicząca-elekt Ursula von der Leyen powiedziała: „Jesteśmy gotowi i, co najważniejsze, Europa jest gotowa. Moje przesłanie jest proste: zabierzmy się do pracy!”.

“Jeśli wykonamy naszą pracę jak należy, w 2050 r. Europa będzie pierwszym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla kontynentem na świecie, będzie wiodącą siłą w sektorze cyfrowym, będzie gospodarką, która najlepiej potrafi znaleźć równowagę rynkiem a wymiarem społecznym… To zadanie nie jest łatwe, ale razem jesteśmy w stanie je wykonać,” powiedziała Przewodnicząca-elekt.

Głosowanie plenarne zakończyło długi proces starannej analizy przez Parlament proponowanego zespołu komisarzy. Jego celem było zapewnienie organowi wykonawczemu UE legitymacji demokratycznej do działania w interesie Europejczyków.

W lipcu posłowie wybrali Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji. Następnie, od końca września do połowy listopada, komisje parlamentarne organizowały wysłuchania każdego z kandydatów oceniające ich zdolność do piastowania proponowanych stanowisk.

21 listopada przywódcy grup politycznych i przewodniczący Parlamentu David Sassoli zgodzili się, że proces sprawdzania kandydatów został zakończony i potwierdzili gotowość Parlamentu do ostatecznego głosowania nad pełnym składem Komisji na posiedzeniu plenarnym. Nowa Komisja obejmie urząd 1 grudnia.

 Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł