Normy jakościowe dla mięsa

Normy jakościowe dla mięsa

12 października rozpoczęła się 28. sesja Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa funkcjonującej w ramach Grupy Roboczej do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG/ONZ).

Tegoroczne posiedzenie, z powodu panującej pandemii wywołanej Covid-19, odbywa się w formie online. Zdalna formuła spotkania umożliwia Sekcji nie tylko kontynuację prac nad dokumentami, ale również udział w dyskusji większej liczby delegatów. W sesji bierze udział ponad 30 delegatów z  całego świata, również przedstawiciele Polski, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Główny Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
Przedmiotem dyskusji pierwszego dnia obrad były kwestie związane ze standaryzacją jakości kulinarnej mięsa oraz przeglądem proponowanych zmian do normy EKG/ONZ na mięso wieprzowe. 
Dodatkowo, Pan Jacob Betros reprezentujący Meat and Lifestock Australia (niezależny organ publiczny współpracujący z australijską administracją rządową) zaprezentował australijskie podejście do osiągnięcia celu zrównoważonej hodowli zwierząt.

13 października uczestnicy Sesji mieli okazję między innymi przedyskutować możliwości dostosowania opisów elementów mięsa ujętych w normach EKG/ONZ do kodów HS (Harmonized System – ang. Harmonized Commodity Description and Coding System – Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów), jak również zastanowić się nad międzynarodowymi wytycznymi dla zrównoważonego rozwoju w sektorze mięsnym.

Źródło: IJHARS

Udostępnij artykuł