Niepokoje zbożowców

Niepokoje zbożowców

12 grudnia 2018 r. odbyła się doroczna konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych poświęcona omówieniu aktualnej sytuacji na rynku zbóż i przedstawieniu wniosków i prognoz odnośnie przyszłości gospodarki zbożowej w Polsce. W konferencji wzięli udział: prezes PZPRZ Stanisław Kacperczyk, z-ca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW Marian Borek, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, analityk Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Wiesław Łopaciuk oraz wiceprezes PZPRZ Tadeusz Solarski.

Podsumowując sytuację na krajowym rynku zbóż, prezes Stanisław Kacperczyk ocenił, że zbiory w Polsce, ze względu na niekorzystny przebieg pogody, są w bieżącym roku zdecydowanie niższe  porównaniu z latami poprzednimi. Jego zdaniem – mimo, że ceny zbóż nie są niskie, to jednak nie rekompensują one rolnikom wielkości strat, jakie powstały z powodu suszy. Duże niedobory opadów sprawiły, że zagrożone są również przyszłoroczne zbiory (obniżenie poziomu wód gruntowych).

W opinii prezesa PZPRZ, zmiany klimatyczne są obecnie czynnikiem bardzo silnie determinującym zbiory roślin w uprawie polowej. Najważniejszym tego przejawem – tak jak w tym roku – są okresowe niedobory wody. Aby ograniczyć negatywny wpływ suszy na zbiory zbóż,  rolnik może podejmować pewne działania ograniczające straty wody. Wydaje się jednak, że – w związku z rosnącą skalą tych zagrożeń – niezbędne jest zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu rządu (melioracje). Niezbędne będzie systemowe podejście do racjonalnej gospodarki wodą w naszym kraju – odprowadzanie nadmiaru wody, przy jej braku  – gromadzenie i nawadnianie,.

Potrzebne jest też dalsze rozbudowywanie systemu monitorującego występowanie suszy w skali kraju. Należy też zwrócić baczniejszą uwagę na nowe odmiany i nowoczesne technologie uprawy pozwalające na zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu, a także na kwestie ubezpieczania upraw od suszy, co może przyczynić się do stabilizacji dochodów.

Z takim systemowym podejściem do rozwiązywania narastających problemów gospodarki zbożowej w Polsce, zaprezentowanym przez prezesa PZPRZ Kacperczyka, zgodzili się inni prelegenci występujący na konferencji.

– Konieczna jest także rozbudowa infrastruktury portowej – podkreślił na zakończenie konferencji prezes Stanisław Kacperczyk i dodał. –  Niezbędne jest także uszczelnienie granic przed importem poprzez bardziej szczegółową kontrolę.

Źródło: AgroBiznesKlub

Udostępnij artykuł