Nie zachęcajmy dzików…

Nie zachęcajmy dzików…

W związku ze zbliżającym się terminem siewu kukurydzy Zarząd Izby Rolniczej w Opolu w porozumieniu ze związkami Kół Łowieckich zwraca się z prośbą do rolników uprawiających tę roślinę na terenach przyleśnych, aby zastosowali następujące zasady:

1. Na granicy z las – uprawa kukurydzy- pozostawić pas ( na szerokość przejazdu kombajnem) obsiany rośliną niższą od kukurydzy np. zbożem. Pozostawiony pas pozwoli myśliwym na bezpieczne zaczajenie się na zwierzynę i skuteczne pozyskanie przez myśliwych dzika w czasie jego migracji z lasu na pola lub z pola do lasu.

2. Na plantacjach wielkoobszarowych, które obsiane są kukurydzą  zalecamy tworzenie pasów z upraw np. zbożowych, przedzielając duże monokultury w celu pozyskania dzika od czerwca do października.

Pamiętajmy, że dzik ze zwierzęcia typowo leśnego staje się gatunkiem bytującym w większości na polach, głównie w dużych łanach zbóż, gdzie oprócz obfitej bazy żerowej znajduje schronienie aż do zimy. Tylko okresy najcięższych mrozów spędzą w głębi lasu, a wraz z nastaniem wiosny wraca w pobliże swych letnio-jesiennych ostoi.

Udział spożywanej roślinności uprawnej, w tym głównie kukurydzy, wzrasta z optymalnych 30 %, do ponad 70 %. W wielkoobszarowych łanach, dziki aktywne są cały dzień, ruja trwa
od jesieni do późnej wiosny. Myśliwi chroniąc nasze uprawy muszą zachować nadrzędnie zasady bezpieczeństwa. W przypadku zasiewów kukurydzy, która osiąga kilka metrów wysokości myśliwi nie są w stanie zabezpieczyć pól (zwłaszcza tych przylegających bezpośrednio do linii lasu) w przypadku, gdy rolnicy nie zastosują powyższych zasad.

Konieczność prowadzenia skutecznej eksterminacji populacji dzika przełoży się na zmniejszenie szkód łowieckich w uprawach, co z kolei wpłynie w przyszłości na ekonomię gospodarstw rolnych.

Chcemy również nadmienić, że czasie walki z ASF musimy mieć na względzie nasze wspólne dobro, bo tylko wspólne działania pozwolą na zabezpieczenie pracy rolnika, jak również myśliwego.

Źródło: IRO

Udostępnij artykuł