Nauka doradztwu rolniczemu - Efektywne technologie w produkcji roślinnej

Nauka doradztwu rolniczemu - Efektywne technologie w produkcji roślinnej


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniu 06.11.2020 roku zaprasza na konferencję – webinarium pn. „Nauka doradztwu rolniczemu – Efektywne technologie w produkcji roślinnej”. Tematyka konferencji wpisuje się w główne priorytety Wspólnej Polityki Rolnej, która skupia się na poprawie konkurencyjności produkcji rolnej, wzmocnieniu pozycji rolnika, zarządzaniu ryzykiem w produkcji oraz wspieraniu transferu wiedzy w rolnictwie.

Celem operacji jest tworzenie sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez upowszechnianie wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz promocja żywności.

 Podczas konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowych prowadzonych przez Instytuty Naukowe. Uczestnikami konferencji będą doradcy, przedstawiciele nauki, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Źródło: CDR

Udostępnij artykuł