Następna dekada w globalnej produkcji świń

Następna dekada w globalnej produkcji świń

Prognoza rolnicza OECD-FAO na lata 2021-2030 zapewnia wgląd w światową produkcję i konsumpcję wieprzowiny na następne dziesięć lat.

Przewiduje się, że produkcja wieprzowiny wzrośnie o 13% do 127 milionów ton metrycznych (Mt) do 2030 r., w porównaniu z poziomem podstawowym zredukowanym przez ASF w latach 2018-2020. Ogniska ASF w Azji będą nadal dotyczyły wielu krajów. We wczesnych latach prognozy największy wpływ będą wywieraly na Chiny, Filipiny i Wietnam. Przewiduje się, że epidemie ASF będą nadal utrzymywać globalną produkcję wieprzowiny poniżej poprzednich szczytowych poziomów do 2023 r., po czym oczekuje się, że będzie ona stale wzrastać w pozostałej części okresu prognozy. Prognoza zakłada, że ​​produkcja wieprzowiny w Chinach i Wietnamie zacznie rosnąć w 2021 r. i osiągnie poziom z 2017 r. do 2023 r. Większość wzrostu produkcji wieprzowiny w regionach dotkniętych ASF będzie wynikiem przesunięcia produkcji z ferm podwórzowych do większych, komercyjnych zakładów produkcyjnych. Przewiduje się, że produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej nieznacznie spadnie, ponieważ oczekuje się, że obawy środowiskowe i społeczne ograniczą jej ekspansję. Rosja, czwarty co do wielkości producent wieprzowiny, prawie podwoiła produkcję w ciągu ostatniej dekady w odpowiedzi na zakazy importu i politykę wewnętrzną w zakresie restrukturyzacji i stymulowania produkcji. Przewiduje się zwiększenie produkcji o kolejne 10% do 2030 roku.

Przewiduje się, że światowe spożycie wieprzowiny wzrośnie do 127 mln ton w ciągu najbliższych dziesięciu lat i będzie stanowić 33% całkowitego wzrostu spożycia mięsa. W przeliczeniu na mieszkańca oczekuje się, że spożycie wieprzowiny nieznacznie wzrośnie w okresie objętym prognozą, podczas gdy jego spożycie spadnie w większości krajów rozwiniętych. Na przykład w Unii Europejskiej przewiduje się spadek, ponieważ zmiany w składzie populacji wpływają na skład diety, które będą faworyzować drób zamiast wieprzowiny; ten pierwszy jest nie tylko tańsza, ale postrzegany jako zdrowszy wybór. Oczekuje się, że w krajach rozwijających się spożycie wieprzowiny na mieszkańca, które jest o połowę mniejsze niż w krajach rozwiniętych, nieznacznie wzrośnie w okresie objętym prognozą. Tempo wzrostu utrzymuje się w większości krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie spożycie wieprzowiny na mieszkańca gwałtownie wzrosło, poparte korzystnymi cenami względnymi, które sprawiły, że wieprzowina jest jednym z ulubionych rodzajów mięs, podobnie jak drób, aby zaspokoić rosnący popyt ze strony klasy średniej. Przewiduje się, że kilka krajów azjatyckich, które tradycyjnie spożywają wieprzowinę, zwiększy konsumpcję w przeliczeniu na mieszkańca, gdy ASF zostanie eradykowany.

Źródło: www.3trzy3.pl

Udostępnij artykuł