Narodowa Wystawa Rolnicza

Narodowa Wystawa Rolnicza

Rozpoczęło się wielkie święto polskiego rolnictwa i polskiej wsi. 30 listopada w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich została otwarta Narodowa Wystawa Rolnicza. Przedsięwzięcie to wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentowane tu najnowsze osiągnięcia polskiego rolnictwa zestawione zostały z historią, tradycją i dziedzictwem kulturowym naszej wsi.

W uroczystości otwarcia Wystawy wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę mieszkańców wsi w życiu naszego narodu.

– Polska wieś, śmiało mogę powiedzieć polska od czasów najdawniejszych, od chrztu Polski, nie tylko żywi, ale i broni naszą Ojczyznę – powiedział Prezydent RP.

– To polscy chłopi, mieszkańcy wsi powiedzieli  – nie – kolektywizacji – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

– To co było i jest najważniejsze, to pragmatyzm polskiego rolnika, który rozwija swoje gospodarstwo, unowocześnia je, ale jednocześnie odrzuca wszystko to co złe, co psuje żywność. Cieszę się, że polscy rolnicy starają się produkować nowocześnie. Potrzebujemy nowoczesnego rolnictwa, abyśmy mogli polską żywnością wysokiej jakości zdobywać nowe rynki zbytu –  dodał Prezydent RP.

– Cieszę się, że w roku 100. lecia odzyskania niepodległości pokazujemy i przypominamy rolę mieszkańców wsi w naszej historii, ale także pokazujemy jej osiągnięcia w rozwoju gospodarczym, w eksporcie – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że byłoby dziwne, gdybyśmy w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nie pokazali wszystkiego co kojarzy się ze wsią, rolnictwem i terenami wiejskimi.

– Na Wystawie prezentujemy bogatą historię polskiego rolnictwa z okresu ostatniego stulecia. Możemy zobaczyć tu jak zmieniała się technika, narzędzia, maszyny i urządzenia rolnicze, które przez te 100 lat były używane na polskiej wsi – mówił  podczas uroczystości otwarcia wystawy minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– To nie przypadek, że Wystawa odbywa się w Poznaniu. Wielkopolska to region o bardzo dużym potencjale rolnym, z nowoczesnym rolnictwem – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

– Wystawa pokazuje także rolę i znaczenie mieszkańców polskiej wsi w dziele odzyskania niepodległości, w walce o nią w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Bez ich wsparcia, pomocy i zaangażowania nie mogłaby istnieć żadna partyzantka – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę, że w trakcie trwania Wystawy odbędzie się IV Kongres Polskiego Rolnictwa.

– Kongres to miejsce wymiany poglądów. To miejsce na dyskusje o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Musimy działać razem, wspólnie podejmować decyzje. Tu nie chodzi o konsultacje ale o współdecydowanie i współodpowiedzialność za kierunki rozwoju – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

– Mamy ogromną szansę, aby w kolejnych latach, dziesięcioleciach, polska wieś była znaczącym elementem naszego rozwoju gospodarczego i w pełni wykorzystała swoje przewagi – dodał minister.

Swoje osiągnięcia prezentuje tu ponad 200 wystawców – producenci i przetwórcy rolni, koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, urzędy marszałkowskie, organizacje branżowe i gospodarstwa agroturystyczne, muzea, instytuty badawcze oraz uniwersytety przyrodnicze. Aktualną ofertę edukacyjną przedstawiają szkoły rolnicze prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie wystawy przewidziano moc atrakcji dla zwiedzających, jak np. degustacje, polskiej tradycyjnej żywności, pokazy kulinarne i atrakcje dla dzieci. Są tu też prezentowane urządzenia i maszyny związane z najnowocześniejszym rolnictwem, rolnictwem precyzyjnym, gdzie do produkcji wykorzystywane są satelity i drony. Na wystawie prezentowane są  również nasze osiągnięcia w hodowli roślin i zwierząt. Będą też pokazy koni przygotowane przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i zawody w konkurencjach jeździeckich: ujeżdżeniu, woltyżerce, paraujeżdżeniu oraz skokach przez przeszkody.

Wspólne stoisko zorganizowało też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Swoje osiągnięcia prezentuje także Krajowa Spółka Cukrowa, która jest partner wydarzenia.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł