Na krajowym rynku zbóż – spadek cen

Na krajowym rynku zbóż – spadek cen

Na giełdach w dalszym ciągu dominują spadki cen. Odbiło się to na cenach skupu w magazynach krajowych. Zawartych transakcji sprzedaży jest mało, ponieważ większość producentów nie zaakceptowała aktualnie obowiązujących na rynku zbożowym cen.  

Rozbieżność między oczekiwaniami producentów i cenami rynkowymi jest bardzo duża. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka w magazynach krajowych oscyluje w granicach 800 zł/t, podczas gdy sprzedający oczekują ceny na poziomie przynajmniej 820-830 zł/t na gospodarstwie. Cena pszenicy paszowej jest 10 zł/t niższa.

Podobna sytuacja jest w przypadku rzepaku. Ofert sprzedaży tych nasion jest dużo, ale oczekiwana cena minimalna na gospodarstwie to 1600 zł/t. Aktualna cena kupującego to 1520 zł/t netto.

Ponieważ nasilił się okres prac polowych, wielu producentów wycofało swoje oferty sprzedaży, oczekując ponownego wzrostu cen zbóż.

Źródło: e – WGT

Udostępnij artykuł