Myśliwi wracają na pola

Myśliwi wracają na pola

15 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiana & 5 wspomnianego rozporządzenia wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

W praktyce oznacza to, że zakaz przemieszczania się nie dotyczy osób, które realizują zadania mające na celu ochronę pól uprawnych przed szkodami łowieckimi oraz osób które realizują odstrzały dzików w celu walki z chorobą ASF.

Źródło: IRO

Udostępnij artykuł