Materiał heterogeniczny – konsultacje publiczne

Materiał heterogeniczny – konsultacje publiczne

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne skierowane do obywateli i przedsiębiorców UE dotyczące finalnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonego rodzaju lub gatunków.

Przez materiał heterogeniczny należy rozumieć grupę roślin w obrębie jednego taksonu botanicznego najniższego znanego stopnia, która:

a) wykazuje wspólne cechy fenotypowe;

b) charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności genetycznej i fenotypowej poszczególnych jednostek rozmnożeniowych, tak że ta grupa roślin jest reprezentowana przez materiał w całości, a nie przez niewielką liczbę jednostek;

c) nie jest odmianą;

d) nie jest mieszanką odmian; oraz

e) została wytworzona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona prawna producentów w zakresie nowych przepisów dotyczących tego rodzaju materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz włączenia się w opiniowanie planu
za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Rules-governing-the-production-and-marketing-of-plant-reproductive-material-of-organic-heterogeneous-material

Źródło: PIORiN

Udostępnij artykuł