Maleją szacunki jesiennych zbiorów w UE

Maleją szacunki jesiennych zbiorów w UE

Europejski serwis monitorujący uprawy (MARS), zrewidował w dół swoje szacunki dotyczące plonów średnich kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków i soi. Najnowsza prognoza zakłada średnią wydajność kukurydzy w UE na poziomie 7,42 t/ha w porównaniu do 7,83 t/ha w zeszłym miesiącu (-2,1% poniżej średniej z 5 lat).
Plon średni buraków spadł do 72,5 t/ha z 73,0 t/ha w zeszłym miesiącu (spadek o 2,8% w porównaniu ze średnią pięcioletnią). W przypadku słonecznika MARS szacuje plony na poziomie 2,15 t/ha wobec 2,21 t/ha szacowanych w zeszłym miesiącu (4,2% poniżej średniej z 5 lat). Lepsze od średniej powinny być plony soi (+2,5%) i ziemniaków (+0,4%).

Źródło: e – WGT

Udostępnij artykuł