Letnie „Warsztaty z klimatem” dla dzieci z terenów wiejskich

Letnie „Warsztaty z klimatem” dla dzieci z terenów wiejskich

Jak troszczyć się o glebę i powietrze? Jak zatrzymać wodę? Jak wykorzystywać surowce wtórne i na czym polega segregacja śmieci? Czym różni się gospodarstwo ekologicznego od zwykłego gospodarstwa? W znalezieniu odpowiedzi na te oraz inne pytania pomogą młodym ludziom „Warsztaty z klimatem”. Zapraszamy gminy, szkoły, koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia i inne podmioty do zgłaszania chęci zorganizowania warsztatów w swojej wsi lub gminie. Rekrutacja trwa od 11 do 22 lipca br.

Warsztaty z klimatem” to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich.

W czasie warsztatów, poprzez gry, zabawy oraz proste doświadczenia, dzieci poznają mechanizmy zachodzące w przyrodzie, nauczą się, czym jest woda, z czego składa się gleba, jakie zwierzęta dzikie są pożyteczne na obszarach wiejskich, jak chronić powietrze, skąd rośliny czerpią wodę oraz jak i po co segregować śmieci. A wszystko po to, by już o najmłodszych lat uczyć się, jak dbać o przyrodę i ją chronić.

Każde dziecko otrzyma zestaw uczestnika: notatnik, ołówek, plecak, bidon, a na zakończenie zajęć
– pamiątkowy certyfikat. Warsztaty powinny zostać zorganizowane w sierpniu. Szczegółowe informacje o projekcie i zasady udziału znajdują się na stronie: www.efrwp.pl.

Do projektu mogą zgłaszać sięgminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe lub inne podmioty z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców).

„Warsztaty z klimatem” realizowane będą według przygotowanych scenariuszy zajęć. Prowadzący otrzymają je w formie elektronicznej, a także zostaną wyposażeni w materiały konieczne do przeprowadzenia zajęć. Wezmą także udział w obowiązkowym szkoleniu online, podczas którego będą omówione treści merytoryczne oraz wszystkie sprawy organizacyjne.

– Zapraszamy gminy, szkoły, koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia do zrealizowana razem
z nami letnich eko warsztatów. Celem projektu jest popularyzacja wśród najmłodszych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną. Uczestnicząc w zajęciach, dzieci zdobędą podstawową wiedzę związaną z bioróżnorodnością, ochroną przyrody czy też gospodarowaniem odpadami. Warsztaty mają na celu wzmacnianie pozytywnych postaw proekologicznych. Liczymy na to, że
będzie to czas odkrywania nowych rzeczy przez dzieci i dobre wykorzystanie części wakacji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Organizatorem „Warsztatów z klimatem” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: EFRWP

Udostępnij artykuł