Łagodniejsze warunki dotyczące międzyplonów w ramach zazielenienia

Łagodniejsze warunki dotyczące międzyplonów w ramach zazielenienia

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Według nowych przepisów w 2018 roku za obszary proekologiczne na obszarze poszkodowanym z powodu tegorocznej suszy uznaje się również obszary międzyplonu:
– utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielonych roślin pastewnych lub ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na paszę lub do wypasu;
– ścierniskowego, jeśli mieszanka była wysiana z powodu suszy nie w optymalnym agrotechnicznym terminie – rolnicy będą mogli skrócić do 6 tygodni okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego, jeśli na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.
Za obszar poszkodowany w wyniku suszy w 2018 roku uznaje się przy tym terytorium całego kraju.

Źródło: WIR

Udostępnij artykuł