Kwiaty jadalne w tradycji kuchni polskiej i obecnej

Kwiaty jadalne w tradycji kuchni polskiej i obecnej

20 lipca 2021 r. w Biskupcu w województwie warmińsko-mazurskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kwiaty jadalne w tradycji kuchni polskiej i obecnej”. Projekt został zrealizowany przez Gminę Biskupiec przy współudziale Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie.

Cykl warsztatów kulinarnych w 12 miejscowościach Gminy Biskupiec z wykorzystaniem kwiatów jadalnych, to przede wszystkim przedsięwzięcie skierowane do społeczności popegeerowskich poprzez wspólne działanie z Kołami Gospodyń Wiejskich.

W konferencji podsumowującej wziął udział Grzegorz Kierozalski, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie. Pogratulował uczestnikom warsztatów zaangażowania  i zwiększenia aktywności wśród ludności, zarówno z terenów popegeerowskich zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również ludności napływowej, której tożsamość z nowym miejscem zamieszkania jest dopiero budowana. Podkreślił, że udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej przez KOWR jest działaniem mającym na celu poprawę życia środowisk po byłych PGR.

Warsztaty prowadzone były przez Roksanę Jarząb, profesjonalnego kucharza. Działanie podzielono na etapy, zaczynając od zasiewu wybranych gatunków kwiatów. To była wspaniała okazja do zachęcenia uczestników do prowadzenia ogródków przydomowych oraz upraw roślin wykorzystywanych w codziennym przygotowaniu posiłków. Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznali się z tradycyjnymi przepisami wykorzystującymi kwiaty jadalne, jak również nowymi technikami kulinarnymi.

Konferencja była świetną okazją do zaprezentowania pracy warsztatowej w postaci wykładu i filmu oraz degustacji potraw z wykorzystaniem kwiatów jadalnych.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł