KSC S.A. uruchamia program pomocowy dla Plantatorów buraka cukrowego

KSC S.A. uruchamia program pomocowy dla Plantatorów buraka cukrowego

W związku z zaistnieniem długookresowych niekorzystnych warunków pogodowych i przesiewami spowodowanymi między innymi przez zalanie, zamulenie plantacji, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. po ustaleniach z Członkami Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. podjęła decyzję, że nasiona wydane na wskazane przesiewy będą objęte funkcjonującym w Spółce Programem pomocowym dla Plantatorów Buraka Cukrowego.

Podobnie jak w roku ubiegłym Plantatorzy nie zostaną obciążeni kosztem nasion wykorzystanych do przesiewu zniszczonych plantacji. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia pomocowego będzie:

  1. wykonanie przesiewu zniszczonej plantacji w bieżącym roku gospodarczym,
  2. zaopatrzenie w nasiona do siewu i przesiewu w KSC S.A. i zgodnie z obowiązującą umową kontraktacji,
  3. sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
  4. złożenie wniosku o skorzystanie z pomocy w ramach programu pomocowego.

Program pomocowy dla Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. istnieje od 2011 roku. Umożliwia on realizację działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia wyjątkowo trudnych warunków dla tej uprawy. Program w ostatnich latach wykorzystywany był przy wspieraniu Plantatorów, którzy musieli dokonywać przesiewów plantacji, m.in. z powodu suszy, występowania chorób roślin (chwościk) oraz szkodnika szarka komośnika.

Źródło: KSC

Udostępnij artykuł