Krajowe dni ziemniaka

Krajowe dni ziemniaka

Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział  wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. Wydarzenie to ma charakter przechodni i co roku wystawa organizowana jest w zbliżonym terminie jednak zawsze w innym regionie Polski. Głównym organizatorem i właścicielem znaku towarowego jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN. Co roku w ramach organizacji targów dobierany jest współorganizator, który organizuje wystawę i nadzoruje jej przebieg lokalnie. W tym roku w związku z decyzją dyrektora IHAR impreza została zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, a rolę współorganizatora powierzono jednemu z największych w Polsce producentów ziemniaka sadzeniaka  CN Nidzica. Tym samym ta największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej odbędzie się w powiecie Nidzickim.

W tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego po raz pierwszy w historii Krajowych Dni Ziemniaka objęło rolę jego współorganizatora. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministra J.K. Ardanowskiego, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego. Wsparcie XXVI Krajowych Dni Ziemniaka jako jednej z ważniejszych imprez specjalistycznych w Europie wpisuje się również w rządowy PLAN DLA WSI oraz PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roli współorganizatora daje gwarancję uzyskania wysokiej rangi wydarzenia, wsparcia merytorycznego i medialnego. Nieocenione jest również wsparcie wszystkich osób i jednostek podległych ministerstwu jakie zostały zaangażowane w projekt. Wszystkie elementy składają się na wynik końcowy jakim ma być międzynarodowa i krajowa promocja polskiego rolnictwa w tym polskiej branży ziemniaczanej. Polska jako drugi w Europie i dziewiąty na świecie producent ziemniaka ma się czym pochwalić, a wsparcie administracji rządowej umożliwia dokonanie tego w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i merytorycznych organizowanej wystawy i konferencji naukowo technicznej.

Tegoroczna edycja organizowana w Nidzicy, jak również dwie poprzednie organizowane odpowiednio w 2017 roku w Kalinowej (powiat Sieradzki, woj. Łódzkie) i 2018 roku w Boninie (powiat Koszaliński, woj. Zachodnio-pomorskie) mają na celu wprowadzeniu Polski do cyklicznej imprezy o światowym prestiżu jaką jest wystawa POTATO EUROPE. W tej chwili organizowana jest ona cyklicznie w czterech krajach to jest: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. Ambicją  Polskiej Federacji Ziemniaka i innych uczestników branży jest wprowadzenie Polski jako piątego kraju – organizatora POTATO EUROPE, co potwierdzić ma również powrót Polski do światowej i europejskiej czołówki producentów ziemniaka.  Niezbędne jest zatem przygotowanie imprezy z rozmachem oraz podniesienie jej rangi poprzez obecność przedstawicieli władz, parlamentarzystów, nauki i samorządów rolniczych oraz znamienitych gości z kraju i zagranicy. Niezbędne jest również dokonanie odpowiedniej oprawy w postaci lokalizacji zarówno wystawy jak również i wydarzeń towarzyszących oraz doboru odpowiedniej jakości oprawy z zakresu kultury i sztuki. Tym samym poniżej zostaną przedstawione wstępne koncepcje co do planu wystawy i imprez towarzyszących oraz założeń organizacyjnych.

Źródło: IHAR

Udostępnij artykuł