Krajowa Grupa Spożywcza staje się faktem

Krajowa Grupa Spożywcza staje się faktem

Dziś każdy kto twierdzi, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej jest niepotrzebne musi nie rozumieć czym jest bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność żywnościowa albo nie chce, by polska wieś i polski rolnik uwolnił się od spekulacyjnego charakteru działań niektórych zagranicznych podmiotów – mówi wiceminister Andrzej Śliwka w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej. Tym samym budowa Krajowej Grupy Spożywczej stała się faktem.

Elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej jest kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, ze Krajowa Grupa Spożywcza będzie podmiotem. Skarb Państwa będzie miał dominujący charakter. Będzie partnersko podchodzić do relacji z polskim rolnikiem – mówi wiceminister Andrzej Śliwka.

Realizacja projektu budowy Krajowej Grupy Spożywczej stworzy możliwość uzyskania skali działania pozwalającej na bardziej aktywny udział w światowym obrocie handlowym, a także pozwoli na rozszerzenie kanałów dystrybucji i bazy odbiorców na rynku krajowym.

Krajowa Grupa Spożywcza jest podmiotem, który zwiększy w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej przychody o blisko 30 proc. i będzie sukcesywnie rozwijał każdy z segmentów, który ma – dodaje.

Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą oscylowały na poziomie 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów KSC. Nastąpi dywersyfikacja działalności spółek Skarbu Państwa m.in.: rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo, hodowla roślin, wzrost przychodu w sektorze zboża i mąki o ponad 300 mln zł, a w sektorze skrobi o blisko 50 mln zł.

Konsolidacja przyczyni się do stabilizacji i umocnienia pozycji polskich podmiotów na rynku rolno – spożywczym w Polsce, zmniejszenia efektu fal koniunkturalnych poprzez tworzenie platformy do współpracy pomiędzy podmiotami z sektora rolno-spożywczego w celu efektywniejszej produkcji, promocji i sprzedaży towarów.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł