Korzystne perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Korzystne perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Trendy bieżące

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 według danych Agencji Rynku Energii niemal podwoiła się r/r, do poziomu 557 MW. Mimo dynamicznego rozwoju, udział elektrowni solarnych w łącznej mocy OZE stanowi niecałe 7%.

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obniżenie cen komponentów, wprowadzone ustawą o OZE korzystne systemy wsparcia prosumentów, a także obawy konsumentów związane z podwyżką cen energii elektrycznej spowodowały, że na dachach domów zamontowano już ponad 50 tys. mikroinstalacji. 1q19 przyniósł wzrost tej liczby o kolejne 11 tys. instalacji.

Dla instalacji o mocy powyżej 50 kW obecnie funkcjonują dwa systemy wsparcia: tzw. zielone certyfikaty dla instalacji zbudowanych do poł. 2016 oraz system aukcyjny dedykowany nowym przedsięwzięciom. W efekcie przeprowadzonych dotychczas trzech aukcji na energię z OZE powinny powstać instalacje o mocy ok. 900 MW. W 2019 resort energii zakłada przeprowadzenie aukcji dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 750 MW.

W 2018 produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła łącznie 21,6 tys. GWh, z czego 300 GWh (+82% r/r) zostało wytworzone w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Perspektywy

W najbliższych latach przewiduje się istotny rozwój fotowoltaiki w Polsce, czemu sprzyjać powinny: (1) nadanie fotowoltaice ważnej roli w polityce energetycznej do 2040 w wypełnieniu unijnych celów związanych z udziałem OZE w zużyciu energii, (2) włączenie do krajowego systemu energetycznego elektrowni fotowoltaicznych, które wygrały dotychczasowe i planowane au-kcje, (3) spadek kosztów modułów ze względu na zniesienie przez KE ceł an-tydumpingowych na ogniwa i panele produkowane w Chinach, (4) dyna-micznie zwiększająca się liczba prosumentów instalujących przydomowe systemy solarne, wspierana m.in. programem „Energia plus” opracowanym przez resort przedsiębiorczości oraz Ekopożyczką PKO Banku Polskiego.

Źródło: Agronawigator PKO BP

Udostępnij artykuł