Konsultacje: strategia leśna UE

Konsultacje: strategia leśna UE

Nowa strategia leśna UE, która będzie integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu, jest przedmiotem konsultacji ogłoszonych przez Komisję Europejską. Chodzi o poznanie opinii obywateli, instytucji i innych podmiotów na temat wyzwań dotyczących klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować wiele usług świadczonych przez lasy.

Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie. Ponadto, strategia pomoże Unii Europejskiej wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów. Powinna ona umożliwić silne przywództwo UE na arenie międzynarodowej w ramach przygotowań do COP15 dotyczącego różnorodności biologicznej w Kunming oraz w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., porozumienia paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej oraz Konwencji o zwalczaniu pustynnienia.

Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli, podmiotów gospodarczych i wszystkich innych podmiotów na temat sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed naszymi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

KE chce także przeanalizować, w jaki sposób zmobilizować unijne instrumenty wsparcia, monitorowanie lasów, przemysł związany z leśnictwem oraz unijny cel polegający na obsadzeniu do 2030 r. trzech miliardów drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu światowego przywództwa UE.

Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2021 r.

Źródło: KE

Udostępnij artykuł