Konsultacje Planu Strategicznego dla WPR z Prezydium Porozumienia Rolniczego

Konsultacje Planu Strategicznego dla WPR z Prezydium Porozumienia Rolniczego

Trwają konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. 25 sierpnia 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Prezydium Porozumienia Rolniczego, którego celem było omówienie tego dokumentu.

W  spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa resortu: sekretarz stanu Anna Gembicka, sekretarz stanu Szymon Giżyński oraz podsekretarz stanu Ryszard Kamiński.

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Dokument zawiera wypracowane rozwiązania, które umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo, jest uzupełniona o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji dokumentu, takie jak: budżet programu oraz wskaźniki monitorowania.

Konsultacje publiczne i rola Porozumienia Rolniczego w pracach nad PS dla WPR na lata 2023-2027

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest wynikiem pracy eksperckiej, w którą zaangażowani byli także przedstawiciele Porozumienia Rolniczego. Dlatego opinia przedstawicieli Porozumienia Rolniczego nt. sposobu ujęcia dotychczasowych propozycji jest niezmiernie istotna.

Spotkanie z Prezydium Porozumienia Rolniczego odbyło się w trakcie trwania konsultacji publicznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i jest niezwykle ważną inicjatywą, a także istotnym krokiem do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu. Podczas spotkania wielokrotnie zwracano uwagę na możliwość dalszego komentowania oraz opiniowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 poprzez przeznaczoną do tego stronę internetową (webankieta). Link do strony: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wyraża dążenie do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu polskiego rolnictwa jako gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność i różnorodność obszarów wiejskich oraz w gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby biologiczne dla następnych pokoleń. Jest on także odpowiedzią na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Co dalej z PS dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie pod koniec roku przekazana do Komisji Europejskiej. Następnie rozpoczną się negocjacje co do proponowanych przez Polskę rozwiązań. Informacje o poszczególnych etapach prac nad Planem Strategicznym WPR będą dostępne na stronie internetowej minrol.gov.pl.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł