Konstytucja dla Rodziny

Konstytucja dla Rodziny

Posłowie Porozumienia Jarosława Gowina  chcą powołać Zespół Parlamentarny w sprawie udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców Apelują  też do porlamentarzystów różnych opcji o włączenie się w prace  tego zespołu aby wspólnie dążyć do  ustawowego zabezpieczenia  konstytucyjne prawa rodziców (§ 48 Konstytucji RP) oraz bezpieczeństwo dzieci (§ 72 Konstytucji RP), bo zajęcia dodatkowe są wyłączną kompetencją rodziców

Przygotowali też obywatelski projekt uchwały w tej sprawie  i apelują  wszystkich obywateli do przeprowadzenia w swojej gminie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w trybie art.41a Ustawy o samorządzie gminnym w  obronie praw rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z wyłącznie własnym światopoglądem.

– Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wynika wprost art.48 ust Konstytucji RP, a konstytucyjna gwarancja wolności sumienia obejmuje prawo rodziców do zapewnienia  wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami  wynika z art. 53 ust 3 Konstytucji. Powyższe treści są potwierdzone w brzmieniu Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe  oraz w art. 1 pkt. 2 tejże ustawy i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – uzasadnia Michał Cieślak – poseł Porozumienia.

Maks Weber

Udostępnij artykuł