Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r., jak i bieżąca (czerwiec 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2020 r.

Źródło: GUS

Udostępnij artykuł