Kolejne rozmowy polsko-ukraińskie

Kolejne rozmowy polsko-ukraińskie

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał dziś z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. W wideokonferencji uczestniczył także sekretarz stanu Rafał Romanowski oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Intensywność współpracy

Było to już drugie spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w tym miesiącu. Wysoka intensywność kontaktów pozwala na bieżące omawianie spraw istotnych z punktu współpracy dwustronnej oraz w zakresie wsparcia sektora rolnego Ukrainy w warunkach rosyjskiej agresji.

Techniczne aspekty współpracy

Podczas dzisiejszej wideokonferencji omawiano techniczne aspekty współpracy,
w tym dotyczące spraw weterynaryjnych oraz ułatwień w przewozie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do UE i krajów trzecich. Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że instrumentem, który może się przyczynić do rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów gospodarczych, jest memorandum między Polską i Ukrainą o zacieśnianiu współpracy w sektorze kolejowym, które zostało podpisane przez premierów obu krajów 23 kwietnia br.

Zaproszenie do Polski

Wicepremier Henryk Kowalczyk zaprosił ministra Mykołę Solskiego do odwiedzenia Polski w maju br. W ramach tej wizyty planowane jest m.in. zorganizowanie spotkania wielostronnego z udziałem strony ukraińskiej, przedstawicieli wysokiego szczebla administracji rolnej USA, a także Komisji Europejskiej.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł