KE obniżyła prognozy zbiorów zbóż w UE, ale podniosła w Polsce

KE obniżyła prognozy zbiorów zbóż w UE, ale podniosła w Polsce

Zdaniem Komisji Europejskiej zbiory wszystkich zbóż w UE powinny wynieść w tym roku 293,06 mln ton, w porównaniu do tylko 280,53 mln ton w 2020 roku. Oznacza to korektę w dół prognozy sprzed miesiąca o 0,5% i ciągle wynik o 5% lepszy od średniej.

Najnowsze dane (dane z 26-go sierpnia 2021) zakładają zbiory unijnej pszenicy miękkiej na poziomie 128,18 mln ton, w porównaniu ze 118,10 mln ton w 2020 roku. Produkcja pszenicy durum powinna wzrosnąć o 11% (r/r) do 8,0 mln ton. Dla porównania, sierpniowa prognoza USDA była jeszcze wyższa, bo pokazywała całą produkcję pszenicy w UE na 138,60 mln ton pszenicy.

Tegoroczna produkcja kukurydzy w UE oceniana jest na 71,30 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi oznaczać to będzie wzrost o prawie 10% w porównaniu z 2020 rokiem. Według sierpniowej prognozy USDA, kraje UE zbiorą znacznie mniej, bo 65,5 mln ton kukurydzy.

KE oczekuje, że zbiory jęczmienia wyniosły 53,38 mln ton i będą 3% gorsze niż przed rokiem.

Zbiory zbóż w UE-27 (w tys. ton):

Areał zasiewów w UE (tys. ha):


KE podniosła wcześniejsze prognozy produkcji dla Polski

0,7-milionowa korekta w górę, do 31,136 mln ton, wynika z podniesienia o oczekiwanej wydajności wszystkich zbóż z wyjątkiem pszenicy i żyta. Prognozowany wynik zbiorów zbóż jest o 3% większy od średniej pięcioletniej, ale aż 7% poniżej rekordu z 2020 roku.

Polscy rolnicy postawili w tym roku na kukurydzę !!!

Obszar zasiewów kukurydzy szacowany jest na rekordowe 992 tys. ha po wzroście o 66% r/r. Powinno to przynieść najwyższe w historii zbiory na poziomie 6,8 mln ton i awans kukurydzy na drugie miejsce po pszenicy (10,75 mln ton), a przed pszenżytem (5,0 mln ton) w produkcji ziarna zbóż w Polsce.

Prognoza zbiorów w Polsce (w tys. ton):

Areał zasiewów w Polsce (tys. ha):

Źródło:  eWGT

Udostępnij artykuł