Jubileusz Izb Rolniczych

Jubileusz Izb Rolniczych

10 września w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 25-lecia działalności samorządu rolniczego. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, a dalsze obchody jubileuszu były kontynuowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W wydarzeniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

– Dzisiejsza uroczystość 25-lecia izb i 125-lecia powstania izb rolniczych na terenach polskich jest dowodem na to, że podstawowym celem było i jest dbanie o interesy polskiej wsi i ludzi, który dostarczają żywność – podkreślał minister Puda.

Szef resortu rolnictwa podziękował przedstawicielom samorządu rolniczego za dobrą współpracę oraz konstruktywne i merytoryczne dyskusje.

– Nawet wtedy, gdy różnimy się poglądami, to zawsze dochodzimy do konkretnych rozwiązań, które mają służyć rolnikom. Czasem te dyskusje są emocjonalne, ale to Wy pokazujecie, jak wygląda życie na wsi i za to Wam dziękuję – mówił Grzegorz Puda.

Minister wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę oraz życzył przedstawicielom samorządu rolniczego, by ich działalność przynosiła korzyści rolnikom, których reprezentują.

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z historią działalności izb rolniczych i jej zadaniami, do których należy m.in.: prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, wspieranie inicjatyw podnoszących jakość produktów rolnych, informowanie rolników o sytuacji gospodarczej w kraju, promowanie eksportu produktów rolnych, rozwijanie współpracy z zagranicą, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej.

W jubileuszowych uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych gości powiązanych z sektorem rolnym m.in.: doradca Prezydenta RP Barbara Fedyszak-Radziejowska, eurodeputowani, posłowie i senatorowie, szefowie państwowych urzędów oraz przedstawiciele izb rolniczych z całego kraju, a także byli ministrowie resortu rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który był partnerem uroczystości reprezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny. Imprezę uświetniły występy Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z SGGW w Warszawie.

Barbara Fedyszak-Radziejowska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podtrzymał twierdzenie, że polska wieś jest w centrum jego zainteresowania. Stwierdził też, że Krajowa Rada Izb Rolniczych to bardzo ważny partner w dialogu, a wiedza i doświadczenie jakie posiada stanowią niezbędny element polityki rolnej państwa.

Dyrektor Generalna KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola podziękowała Izbom Rolniczym za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, wysiłek i trud włożony w rozwój polskiego rolnictwa. – Wasza działalność zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek – zaznaczyła.

Uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń dla najbardziej zasłużonych działaczy izb rolniczych.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł