Jak ochronić swoje dopłaty?

Jak ochronić swoje dopłaty?

Rolniku, jeżeli chcesz ochronić swoje pieniądze z płatności bezpośrednich i innych funduszy – wypełnij wniosek przy pomocy specjalisty Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.


Do dyrekcji i specjalistów ośrodka dociera coraz więcej sygnałów i próśb o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji przyznającej dopłaty bezpośrednie z powodu dużych potrąceń związanych z błędnym wypełnieniem wniosku. Czasami jest to wina rolnika, który nie spełnił wszystkich warunków, np. nie posiał poplonów, nie zgłosił siły wyższej (klęski suszy) itp. Jednak częściej jest to wina wypełniających wnioski.


W związku z tym zachęcamy do korzystania z usług specjalistów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ponieważ:
1) działamy na terenie całego województwa
2) mamy aktualną wiedzę dotyczącą sposobu wypełniania wniosków i zmian, jakie obowiązują rolników
3) jesteśmy dostępni – nawet jeżeli pracownik jest chory, na urlopie, zmienił pracę, odszedł na emeryturę – zawsze zstąpi go inny
4) każdy specjalista przy wypełnianiu wniosków zwraca uwagę na specyfikę gospodarstwa i w miarę możliwości przypomina o obowiązkach, podpowiada, jak uniknąć błędów, np. wcześniejszego zaorania poplonów ścierniskowych
5) przy wypełnianiu wniosków w ramach PROW zależy nam, aby rolnik w pełni zrealizował biznesplan i utrzymał osiągnięty wzrost.

JESTEŚMY Z ROLNIKIEM I SŁUŻYMY POMOCĄ PRZEZ CAŁY OKRES ZWIĄZANIA ROLNIKA UMOWĄ Z AGENCJĄ, czyli dokonujemy wszelkich poprawek i korekt we wniosku i biznesplanie, pomagamy wypełnić ankiety i sprawozdania.

Rolniku, pamiętaj – każdy specjalista ŁODR jest ubezpieczony, więc jeżeli popełnimy błąd przy wypełnianiu wniosków, pokryjemy Twoje straty.

Źródło: ŁODR

Udostępnij artykuł