Innowacyjny system łagodzący skutki suszy

Innowacyjny system łagodzący skutki suszy

Powtarzające się dotkliwe susze to jedno z największych utrapień rolników w Polsce i innych krajach europejskich. Postępujące ocieplenie klimatu nie pozostawia złudzeń – susze będą się powtarzać. Wymaga to zmiany tradycyjnego sposobu widzenia gospodarki wodnej w rolnictwie  i poszukiwania nowych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych.  

Państwowy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zaproponował w minionym roku sposób wsparcia rolników w sytuacjach kryzysowych wywołanych suszą. Chodzi tu o umożliwienie rolnikom wykorzystania do nawodnień wód podziemnych z niezbyt głębokich poziomów wodonośnych. Pomysł znalazł poparcie u specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego, którzy ustalili, że istnieją znaczne zasoby wód podziemnych dyspozycyjnych dla rolnictwa, które obecnie są wykorzystywane zaledwie w ok. 20%.

-Opisane zamiary zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską, co pozwoli skorzystać z dotacji unijnych zarezerwowanych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a być może także dla Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach polityki spójności– mówi Wacław Strobel, dyrektor ITP w Falentach.

Jak się dowiedzieliśmy obecnie Instytut Technologiczno – Przyrodniczy wraz z partnerami tworzy konsorcjum badawcze, które rozpocznie pracę nad koncepcją zapewnienia uzupełniania zasobów wód podziemnych wykorzystanych dla rolnictwa tak, aby nie doszło do ich trwałego uszczerbku.    

Źródło: ITP

Udostępnij artykuł