Innowacyjne rolnictwo na Polagrze- Premiery

Innowacyjne rolnictwo na Polagrze- Premiery

Innowacyjne rolnictwo – to hasło tegorocznych Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery, które odbyły się w dniach 17–19 stycznia 2020 r. w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali: Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Filip Sondij, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Spółkami.

Organizatorzy MTP przygotowali 7 pawilonów wystawienniczych, w których niemal 300 wystawców zaprezentowało swoją ofertę. Przedstawili oni 400 marek oraz 150 premier produktów, których do tej pory nie prezentowano na rynku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa można było spotkać w dwóch miejscach: na wspólnym stoisku resortowym z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innymi agendami rolnymi a także na stoisku wraz z 27 spółkami strategicznymi (8 spółek hodowli roślin i nasiennictwa oraz 19 ośrodków hodowli zarodowej), nad którymi sprawuje nadzór właścicielski.

Spółki hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych i ogrodniczych zaprezentowały podczas targów szeroką  ofertę odmianową zbóż, roślin bobowatych, traw, ziemniaka, buraka cukrowego oraz roślin warzywnych. Zaoferowały kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy najwyższej jakości dostosowany do polskich warunków glebowych i klimatycznych. Natomiast spółki hodowli zwierząt przygotowały ofertę handlową oraz osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz owiec.

Podczas targów tradycyjnie przyznane zostały Złote Medale Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY 2020. To zaszczytne wyróżnienie otrzymało 37 produktów z branży rolniczej. Wśród Złotych Medalistów w Kategorii Rośliny Uprawne znalazło się 5 Spółek KOWR:

  1. Poznańska Hodowla Roślin Sp.z o.o.za odmiany roślin rolniczych: gorczyca biała GRACJA, jęczmień jary AVATAR, łubin żółty GOLDENEYE oraz łubin wąskolistny SWING;
  2. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. za odmiany roślin rolniczych:pszenica ozima COMANDOR, pszenżyto jare MAMUT, oraz pszenżyto ozime BELCANTO;
  3. Małopolska Hodowla Roślin Sp.z o.o. za odmiany roślin rolniczych:pszenica jara MHR JUTRZENKA oraz jęczmień jary MHR FAJTER;
  4. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. za odmianę bobu BIZON;
  5. „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. za odmianę cebuli SOPLICA.

Łącznie Spółki KOWR otrzymały 11 Złotych Medali Targów POLAGRA PREMIERY 2020. Odebrali je Prezesi Zarządów Spółek oraz hodowcy, którzy są twórcami poszczególnych odmian.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł