Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi

Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi

Celem konkursu „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą.

W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, w jednej z kategorii:

  • własne gospodarstwo domowe – oszczędzanie, gromadzenie oraz powtórne użycie wody dla celów indywidualnych;
  • własne gospodarstwo rolne – alternatywne rozwiązania dotyczące oszczędzania, gromadzenia oraz wielokrotnego wykorzystywania wody w gospodarstwie rolnym, a także promocja rozwiązań związanych z retencją i melioracją;
  • wspólne tereny publiczne – gromadzenie wody oraz jej powtórne użycie na terenach publicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2020 roku

Aby wziąć udział w konkursie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: konkurs@forum-jasionka.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 10 półfinalistów, którzy w dniach 20-21 marca 2020 roku, zostaną zaproszeni na warsztaty organizowane podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas zajęć laureaci będą mieli okazję skonsultować swoje projekty z ekspertami m.in. z dziedziny public relations, a następnie zaprezentować je przed komisją konkursową.

Do autorów trzech najlepszych projektów trafią nagrody pieniężne w wysokości do 20 000,00 zł każda na realizację zwycięskiej kampanii.

Partnerem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Źródło: EFRWP

Udostępnij artykuł